Love...Miłość...

Hello, everyone!
Slowly, slowly I am preparing some love cards for Valentines Day.
Yes, time is flying and soon we are going to celebrate with our beloved ones, one of the most beautiful days in the year. 
Day of LOVE!
Witam wszystkich!
Powoli, powoli robię kartki na Walentynki.
Tak, czas biegnie tak szybko, że zaraz będziemy świętować dzień Miłości!
My valentines card is not red, as normally valentines cards are.
Mine is blue with yellow roses.
Moja walentynka nie jest czerwona, jak przeważnie walentynki są.
Moja jest niebieska z żółtymi różami.
Roses are made from foamiran.
I have used white foamiran and I have shade my petals with yellow and blue ink.
Yellow on sides of each petal and blue in the centre.
Różyczki zrobione z foamiranu. Użyłam białego foamiranu i zabarwiłam go tuszami, żółtym i niebieskim.
Żółty na krawędziach płatków, a niebieski w ich środkach.
Papers are from LemonCraft collection - Gossamer Blue.
A cut out elements - blue roses under foamiran roses and butterflies 
are from Gossamer Blue papers collection as well.
Papier od LemonCraft - Gossamer Blue.
Wycięte elementy - niebieskie róże pod różami z foamiranu i motylki, też są z kolekcji LemonCraft - Gossamer Blue.
I have made a Video Tutorial for you, how to make those roses!
Please see that short video. Enjoy!
Zrobiłam dla Was krótki filmik, jak zrobić takie róże!
Zapraszam do oglądania!
Here you can find all products from the SHOP:
A tu znajdziecie produkty, których uzyłam ze sklepu:
Have a wonderful day everyone!
Miłego dnia!
xxx

Day 2 of new release from La-La Land Crafts... Dzień 2 nowości od La-La Land Crafts..

Hello, today day 2!
A brand new dies and rubber stamps from La-La Land Craft!
TEN new stamps and FOURTEEN new dies being released yesterday.
Witam, dziś dzień 2!
10 nowych stempelków i 14 nowych wykrojników, właśnie zostało wczoraj wypuszczone na świat!
I will shoe you today Mollie with coffee rubber stamp.
Dziś pokarzę Wam stempelek - Mollie with coffee.
And dies with which I was working are:
I wykrojniki z którymi pracowałam, to:
Copic Markers:
face and body: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18, Y21
outfit: RV21, RV23, RV25, RV29, Y11, Y21, YR12
Have a nice day!
Miłego dnia!
For Grandparents...Dla Dziadków...

Hello!
Time for a new challenge with Białe Kruczki.
Every 15th of each month we are running a challenge. 
This time we are preparing something for our Grandmas and Grandpas.
Witam!
Czas na wyzwanie z Białymi Kruczkami.
Każdego 15stego miesiąca rusamy z wyzwaniem.
Tym razem przygotowujemy coś dla naszych Babć i Dziadków.

I have for you a proposition of a card. A Little bit of mixed media.
In the middle, you can see a composition of a heart shape.
Ja mam dla Was propozycję w postaci kartki. Trochę zmediowanej.
Na środku widać kompozycję w kształcie serca.
In the corner, sentiment from chipboard from Fabryka Weny.
W rogu, napis z tekturki od Fabryki Weny.
To make my card I have used papers from paper collection Epifania.
Do zrobienia kartki użyłam papierów z kolekcji Epifania.
Please join us HERE.
Zapraszam TUTAJ.
Have a nice day!
Miłego dnia!
xxx


Day 1 of new release from La-La Land Crafts... Dzień 1 nowości od La-La Land Crafts..

Hello, hello!
Good news! Brand new dies and rubber stamps from La-La Land Craft!
TEN new stamps and FOURTEEN new dies being released today.
Look at those fabulous products:
Witam, witam!
Wspaniałe wiści dziś mam! Nowości od La-La Land Crafts!
10 nowych stempelków i 14 nowych wykrojników, właśnie zostało dziś wypuszczone na świat!
Popatrzcie na te cudowności:
I was working with cute Luka stamp - Cool Beans Luka.
Ja pracowałam ze ślicznym stepelkiem Luka - Cool Beans Luka.
Here a list of dies which I have used:
Tu lista wykrojników, jakie użyłam:
Copic Markers:
face: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18
outfit: E70, E71, E74, E77, B91, B93, B95, B97, B99, C0, C1, C3
cup of coffee: Y11. Y21, YR12
Hope you like the whole collection!
See you tomorrow for part 2!
Mam nadzieję, że się Wam podoba!
Do zaobaczenia jutro na części 2!
Have a nice day!
Miłego dnia!
xxxFor Grandma and for Grandpa...Dla Babci i dla Dziadka...

Hello! everyone!
After an avalanche of Christmas cards, time for... cards for Grandma and Grandpa.
Yes, soon is their celebration, so it is good to celebrate with them, for example with a beautiful gift, handmade card.
Here are my propositions.
Witajcie kochani!
Po natłoku świątecznych kartek, czas na... kartki dla babć i dziadków.
Tak, juz niedługo ich święto i warto to uczcić, taką oto piekną karteczką.
To moje propozycje.
Two, twins cards, one for Grandma, and one for Grndpa.
I have used, of course sentiments from Fabryka Weny:
Dla Babci (for Grandma) - Dla Dziadka (for Grandpa)
Blue for him:
Dwie kartki, bliźniaczki, jedna Dla Babci i jedna Dla Dziadka.
Wykorzystałam tu, oczywiście napisy od Fabryki Weny:
Dla Babci - Dla Dziadka
Niebieska dla niego:
And pink, for her:
A różowa, dla niej:
Shourtcuts to sentiments:
Skróty do napisów:


I am invaiting you to create with chipboards from Fabryka Weny. I am sure, you are going to find someting suitable for you.
In NEWS department, are lots of new designs.
Don't forget as well about a new challenge.
BINGO!
Zapraszam do tworzenia z tekturkami Fabryki Weny. 
Tu w dziale NOWOŚCI pojawiły się nowe wzory tekturek, 
jestem pewna że znajdziecie dla siebie coś fajnego. 
Nie zapomnijcie również o trwającym wyzwaniu:
BINGO!
Have a nice day!
Życzę miłego dnia!
xxx

Shimmer and shine...Błyskotki...La-La Land Crafts

Monday inspiration with La-La Land Crafts.
Shimmer and Shine
This is theme for this week.
Poniedziałkowa inspiracja dla La-La Land Crafts.
Błyskotki
To temat na ten tydzień.
Here is my card.
I have used:
A tu moja karteczka.
Użyłam:
Stamp StempelLove Bug Frenchie
Copics used:
Użyte pisaki:
Frenchies body: E81,E84, E87, E89
Frenchies ears: E11, R00, R20, R21
Hearts: R32, R35, R37, R39
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx


Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka